CÔNG THƯƠNG

Điểm sáng công - thương nghiệp Hậu Giang

23/04/2012 07:44:38

Là một tỉnh nông nghiệp với xuất phát điểm thấp, trình độ sản xuất lạc hậu, nhưng Hậu Giang đã tận dụng mọi tiềm năng sẵn có để vươn lên. Bên cạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã phát huy hiệu quả, thì sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ cũng có những chuyển biến tích cực sau hơn 8 năm chia tách.

 

Xác định được tầm quan trọng của công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong phát triển kinh tế, những năm qua, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để đầu tư và phát triển. Từ đó, cơ sở công nghiệp tăng nhanh về số lượng. Năm 2004, toàn tỉnh có 2.561 cơ sở công nghiệp, thì đến năm 2011, số cơ sở đã lên 4.186 cơ sở, tăng gấp 1,63 lần. Bên cạnh đó, tỉnh còn ban hành nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích, kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kể cả doanh nghiệp nước ngoài. Nếu như đầu năm 2004, toàn tỉnh chỉ có cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Vị Thanh và Ngã Bảy thì đến năm 2011, đã có 2 khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp tập trung và các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở các huyện, thị, thành phố. Đến nay, các khu, cụm công nghiệp tập trung đã thu hút được 33 nhà đầu tư triển khai dự án, trong đó có 31 dự án đầu tư trong nước và 2 dự án do nước ngoài đầu tư với tổng vốn 42.724,87 tỉ đồng và 648,7 triệu USD.

 

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng giúp Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài các doanh nghiệp hiện hữu, nhiều dự án lớn đã và đang trong quá trình triển khai xây dựng như: Công ty Cổ phần Thủy sản Nam Sông Hậu, Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)... Sự phát triển nhanh về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã góp phần cho sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang, cho biết: Hơn 8 năm qua, ngành công thương đã có những bước phát triển vượt bậc, thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao, lĩnh vực thương mại - dịch vụ, hệ thống chợ, siêu thị từng bước được hoàn thiện, đảm bảo nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân, tổng kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ ngày càng tăng, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện toàn tỉnh đã tăng từ 80% lên 97%. Riêng quý I/2012, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực thương mại - dịch vụ còn thấp, nhất là nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ, phát triển lưới điện nông thôn.

Nếu như năm 2004, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chỉ đạt 10,81%/năm, thu nhập bình quân đầu người gần 6 triệu đồng/người/năm, thì đến năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,12%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 20 triệu đồng/người/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân 30,45%/năm, ước năm 2011, thực hiện đạt 16.712 tỉ đồng, tăng gần 7 lần so với năm 2004.

Là “cái rốn” của ĐBSCL, có vị trí quan trọng trong việc giao thương buôn bán, phân phối hàng hóa với các tỉnh lân cận, tuy nhiên, những năm đầu chia tách, thương mại - dịch vụ ở Hậu Giang mới chỉ đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của đời sống người dân. Năm 2004, toàn tỉnh chỉ có 15.432 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, đến năm 2011 đã tăng lên 27.058 cơ sở. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện quý I/2012 đạt 5.637,7 tỉ đồng (năm 2004 là 2.541,1 tỉ đồng). Hoạt động xuất khẩu có hướng chuyển biến tích cực. Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 190 triệu USD. Mạng lưới chợ được quy hoạch ngày càng hoàn thiện, mở rộng hầu hết đến các xã, phường, thị trấn, nhất là các khu vực nông thôn. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đã, đang được đầu tư đưa vào hoạt động, dần đáp ứng nguồn hàng đa dạng, mở rộng kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm tại chỗ ở các địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Qua hơn 8 năm thành lập, bộ mặt của Hậu Giang đã thay đổi nhanh chóng, nhất là công tác xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị và nâng cấp thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Các công trình lớn như: Khu hành chính UBND tỉnh, Bệnh viện Đa khoa 500 giường, đường nối Vị Thanh - Cần Thơ… đã, đang và chuẩn bị đưa vào sử dụng tạo nên một diện mạo mới cho Hậu Giang về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Liên Khoa nhận định: Những năm qua, ngành công nghiệp Hậu Giang không ngừng phát triển, thể hiện qua sự tăng nhanh về số lượng, quy mô cũng như kết quả hoạt động của các doanh nghiệp. Trong hơn 8 năm hình thành và phát triển, cơ cấu kinh tế hàng năm luôn chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tiếp tục tăng, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm từ 45,59% còn 31,73%. Sự chuyển dịch này là phù hợp với xu thế phát triển chung trong khu vực. Mặc dù, năm 2011 là năm thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, nhưng quý I/2012, tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt hơn 2.500 tỉ đồng, đây là thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào trước tình hình khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phải thấy rằng, Hậu Giang là một tỉnh mới, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước luôn chiếm tỷ trọng cao hơn các thành phần kinh tế khác. Vì vậy, khi chuyển sang cơ chế mới, Hậu Giang lại gặp khó khăn trong nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thời gian tới, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về chất lượng, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, tăng cường xúc tiến thương mại… So với các tỉnh trong khu vực thì Hậu Giang còn khá trẻ, nhưng với những kết quả đạt được trong 8 năm qua, sẽ tạo đà phát triển, vực dậy nền kinh tế của tỉnh nhà, góp phần cho sự phát triển chung của ĐBSCL.

 

Bài, ảnh: THANH THÚY

 

Chuyên Đề