HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
67,422,346 lượt truy cập
 • THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức năm 2018
 • 17:05, 10/09/2018
 • Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-BQL ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018.
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 08:39, 04/09/2018
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh đề nghị như sau:
 • THÔNG BÁO
 • 09:37, 31/08/2018
 • Chương trình tặng quà khách hàng khi thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
 • BAN QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
 • 09:49, 27/08/2018
 • Nhằm bổ sung, đội ngũ viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, BAN QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 08:13, 27/08/2018
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh đề nghị như sau: