HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
82,788,727 lượt truy cập
 • Thông báo đấu giá tài sản
 • I. TS của Chi cục THADS TP.Vị Thanh - Trần Ngọc Quế, P.3, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. TS ĐG là: QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất cùng TBĐ 05 tại KV.6, phường 4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Gồm:
 • THÔNG BÁO
 • 08:58, 23/04/2019
 • Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng cao hơn so với tháng 3 và một số khuyến nghị đối với khách hàng
 • Thông báo đấu giá tài sản
 • 09:00, 19/04/2019
 • Tài sản của Chi cục THADS thị xã Ngã Bảy, số 03 đường Phạm Hùng, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Tài sản đấu giá là: 02 tài sản là 03 QSDĐ, CTXD, cụ thể:
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
 • 14:42, 18/04/2019
 • Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 được xây dựng tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1.