TIÊU ĐIỂM
  • Nhiều chỉ tiêu đạt khá
  • Là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ ...
  • Đảm bảo an ninh trật tự
  • An ninh trật tự (ANTT) ổn định; các loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm; người dân ngày càng tin yêu ...
  • Một mô hình cần nhân rộng
  • Xã đoàn Hòa An, huyện Phụng Hiệp vừa thành lập mô hình “Đội thanh niên tình nguyện sơ ứng cứu tai nạn ...