• THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức năm 2023
  • 17:06, 22/03/2023
  • Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-SNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang;