TIÊU ĐIỂM
  • Động lực cho du lịch
  • Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng là quan điểm chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục tạo thêm động ...
  • Vì người ở lại !
  • Người là lao động chính trong gia đình; người ở độ tuổi đôi mươi sức trẻ tràn trề, nhiều hoài bão... ...