HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,486,365 lượt truy cập
  • Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
  • 08:19, 02/11/2018
  • - Xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019;
  • Ghi nhận nhiều kiến nghị của cử tri
  • 08:08, 19/10/2018
  • Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào sáng ngày 22-10. Trước kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 14 cuộc tiếp xúc với tổng số 1.970 lượt cử tri tham dự và ghi nhận được 139 lượt ý kiến, kiến nghị.
  • Trả lời kiến nghị của cử tri
  • 09:09, 21/09/2018
  • Cử tri được biết, Bộ Nội vụ có quy định cán bộ, công chức cấp huyện không được tham gia thi chuyển ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp khi có đủ điều kiện. Quy định trên là bất hợp lý và không công bằng giữa công chức làm việc ở Trung ương, tỉnh, huyện. Trong khi đó, vẫn thực hiện việc điều động, luân chuyển công chức từ Trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến huyện, xã.