HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
96,741,693 lượt truy cập
 • Giám sát - góp ý - phát triển
 • 19:15, 03/12/2019
 • Năm 2019, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã thực hiện có chất lượng chương trình giám sát đề ra.
 • Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX
 • 09:22, 02/12/2019
 • (HG) - Diễn ra trong 2,5 ngày (ngày 4, 5 và sáng ngày 6-12), đại biểu tham gia kỳ họp sẽ nghiên cứu, thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019
 • Cần đẩy nhanh tiến độ trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
 • 09:20, 02/12/2019
 • (HG) - Trong báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá Thường trực UBND tỉnh sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tổ chức nghiên cứu,
 • Thực hiện 6 cuộc giám sát
 • 08:54, 21/10/2019
 • (HG) - Đầu năm đến nay, hoạt động giám sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh ngày càng đúng luật, đi vào trọng tâm, trọng điểm, tạo được sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.