HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,342,123 lượt truy cập
 • Còn vi phạm về bảo vệ môi trường
 • 08:59, 17/06/2019
 • (HG) - Qua giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Ngã Bảy đánh giá Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã bám sát sự lãnh đạo,
 • Huyện Châu Thành A: Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp
 • 08:46, 03/06/2019
 • (HG) - Thực hiện Nghị quyết liên tịch về quy chế phối hợp hoạt động, thời gian qua, 3 cơ quan HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành A đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp đã đề ra.
 • Cần áp dụng đúng, đủ quy định về ban hành văn bản
 • 08:41, 03/06/2019
 • (HG) - Qua giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND các xã, phường trên địa bàn, Ban Pháp chế HĐND thị xã Ngã Bảy đánh giá các nghị quyết QPPL của HĐND xã, phường được ban hành đảm bảo tính hợp hiến
 • Nỗ lực thực hiện chính sách cho người có công
 • 07:05, 03/06/2019
 • Qua giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công ở huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy (mốc thời gian thực hiện từ ngày 1-1-2016 đến 31-3-2019),
 • Phối hợp chặt chẽ trong tổ chức kỳ họp
 • 06:15, 20/05/2019
 • (HG) - Trong công tác tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh tới đây, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất các nội dung về tiếp xúc cử tri, các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết...