• Xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân
  • 07:55, 13/11/2019
  • Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
  • Dân vận vì dân và do dân
  • 08:42, 12/11/2019
  • Nhờ mô hình dân vận khéo, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, đã huy động được sức dân tạo sự đồng thuận cao để thực hiện những công trình dân sinh ý nghĩa.
  • Sân chơi bổ ích cho báo cáo viên
  • 06:37, 12/11/2019
  • Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh vừa kết thúc với những phần thi sôi nổi của 21 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.