HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
80,617,786 lượt truy cập
 • Đại hội của các tầng lớp nhân dân
 • 07:59, 01/04/2019
 • Đến nay, đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện ở tỉnh hoàn thành (8/8 huyện, thị xã, thành phố). Về công tác này, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan (ảnh), Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đánh giá, các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo, xây dựng văn kiện kỹ lưỡng, thảo luận đầy trách nhiệm để ban hành một nghị quyết sát thực tế. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan cho biết thêm:
 • Đại hội của các tầng lớp nhân dân
 • 08:56, 13/03/2019
 • Sau thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh vào trung tuần tháng 1-2019, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tập trung lãnh đạo, hướng dẫn 7 huyện, thị xã còn lại tổ chức, quyết tâm hoàn thành đại hội MTTQ cấp huyện trong tháng 3.
 • Thực hiện tốt xây dựng đề án nhân sự cho nhiệm kỳ mới
 • 08:07, 13/03/2019
 • Xác định cơ cấu nhân sự có ý nghĩa quan trọng đến chất lượng hoạt động của nhiệm kỳ mới nên Mặt trận các huyện, thị, thành trong tỉnh chú trọng trong xây dựng đề án nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.
 • Mặt trận cấp huyện tích cực chuẩn bị đại hội
 • 07:04, 27/02/2019
 • Sau khi Đại hội Mặt trận thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2019-2024 (đơn vị đại hội điểm cấp huyện) diễn ra thành công tốt đẹp, Mặt trận các huyện, thị còn lại trong tỉnh đang tập trung công tác chuẩn bị đại hội ở đơn vị mình.
 • Làm việc nghĩa giúp quê hương
 • 09:43, 13/02/2019
 • Chăm lo cho người nghèo, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Mặt trận các cấp trong tỉnh Hậu Giang thực hiện có hiệu quả trong năm 2018.