HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
90,987,716 lượt truy cập
 • Tích cực giám sát và góp ý theo quy định
 • (HG) - Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đầu năm đến nay, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch giám sát và phản biện xã hội.
 • Cấp tỉnh thực hiện ít nhất 25 cuộc giám sát
 • 07:54, 26/06/2019
 • (HG) - Để nâng cao kết quả thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề ra chỉ tiêu: về giám sát, cấp tỉnh ít nhất 25 cuộc, cấp huyện ít nhất 15 cuộc; phản biện xã hội theo thực tế nhưng cấp tỉnh ít nhất 50 nội dung, cấp huyện ít nhất 10 nội dung.
 • Mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 3 khu dân cư cam kết ưu tiên sử dụng hàng Việt
 • 09:10, 12/06/2019
 • (HG) - Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra chỉ tiêu thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (cuộc vận động) là đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 50% đơn vị cấp xã (có chợ) thực hiện mô hình “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt”; mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 3 khu dân cư cam kết ưu tiên sử dụng hàng Việt.
 • Tích cực tổ chức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
 • 09:09, 12/06/2019
 • (HG) - Thực hiện theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy và các đơn vị liên quan đã tổ chức góp ý định kỳ vào việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên.
 • Điểm son của khối đại đoàn kết Hậu Giang
 • 08:33, 29/05/2019
 • Điều đó được khẳng định từ kết quả thực hiện chương trình hành động trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chung của tỉnh.