HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
102,218,858 lượt truy cập
 • Giúp người dân hiểu hơn về pháp luật
 • 08:55, 14/08/2019
 • Mô hình “Tổ tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và vận động không vi phạm pháp luật” (mô hình) do UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Phú Hữu thực hiện tại ấp Phú Nghĩa (xã Phú Hữu) hứa hẹn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong người dân.
 • Nghe cán bộ hưu trí và người dân nói
 • 07:11, 10/07/2019
 • Mới đây, UBMTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường Ngã Bảy tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến cán bộ hưu trí và Nhân dân năm 2019. Đây là diễn đàn ý nghĩa để Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân.
 • Tuyên truyền nhiều nội dung quan trọng
 • 07:10, 10/07/2019
 • (HG) - Sáu tháng đầu năm nay, Mặt trận tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên và ngành chức năng tích cực tuyên truyền, triển khai, quán triệt các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh.
 • Tích cực giám sát và góp ý theo quy định
 • 07:09, 10/07/2019
 • (HG) - Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đầu năm đến nay, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch giám sát và phản biện xã hội.
 • Cấp tỉnh thực hiện ít nhất 25 cuộc giám sát
 • 07:54, 26/06/2019
 • (HG) - Để nâng cao kết quả thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề ra chỉ tiêu: về giám sát, cấp tỉnh ít nhất 25 cuộc, cấp huyện ít nhất 15 cuộc; phản biện xã hội theo thực tế nhưng cấp tỉnh ít nhất 50 nội dung, cấp huyện ít nhất 10 nội dung.