THỜI SỰ TRONG NƯỚC

Thư chúc mừng Tết Chôl Chnam Thmây năm 2013

08/04/2013 05:54:12

Kính gửi: Đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, kiều bào và các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer.

 

Nhân dịp Tết Chôl Chnam Thmây năm 2013, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và nhân danh cá nhân, tôi thân ái gửi đến đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, kiều bào và các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành thực hiện tích cực và hiệu quả. Đồng bào và sư sãi dân tộc Khmer đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất và học tập, tạo được chuyển biến khá toàn diện. Tôi trân trọng biểu dương những nỗ lực và đóng góp quý báu đó.

 

Tuy vậy, vùng đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn nhiều khó khăn. Các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào nhiều hơn nữa.

 

Tôi tin tưởng rằng, đồng bào, sư sãi Khmer Nam bộ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

Chúc đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, kiều bào và các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnam Thmây năm 2013 vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm.

 

Chào thân ái !

 

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

VŨ VĂN NINH

Chuyên Đề