HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
156,413,270 lượt truy cập
 • Tăng tốc thực hiện giảm nghèo bền vững
 • 06:31, 30/10/2023
 • Thành phố Ngã Bảy đang tăng tốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, quyết tâm triển khai các dự án, tiểu dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.
 • Nỗ lực giảm nghèo bền vững
 • 09:13, 20/10/2023
 • Các ngành, địa phương của thị xã Long Mỹ tích cực thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân.
 • Chăm lo đời sống hộ nghèo: Trách nhiệm chung
 • 09:04, 19/10/2023
 • Những năm qua, công tác chăm lo đời sống hộ nghèo luôn được tỉnh chú trọng, huy động được đông đảo nguồn lực tham gia. Trước sự chăm lo này, những người nghèo đều cố gắng vươn lên...
 • Truyền thông tốt giúp giảm nghèo bền vững
 • 10:43, 18/10/2023
 • Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể trên địa bàn huyện Châu Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại, nâng cao nhận thức của mọi người về giảm nghèo.
 • Tiếp cận thông tin để giảm nghèo
 • 07:13, 16/10/2023
 • Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, các cấp, các ngành, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, giúp người nghèo tiếp cận các thông tin hữu ích, vươn lên thoát nghèo bền vững.
 • Xu hướng tuyên truyền giảm nghèo qua Zalo OA
 • 08:49, 06/10/2023
 • Nắm bắt xu hướng phát triển của mạng xã hội, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A đang đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững qua trang Zalo