HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
155,387,213 lượt truy cập
  • Xu hướng tuyên truyền giảm nghèo qua Zalo OA
  • 08:49, 06/10/2023
  • Nắm bắt xu hướng phát triển của mạng xã hội, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A đang đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững qua trang Zalo
  • Tiếp cận thông tin để giảm nghèo hiệu quả
  • 06:54, 09/08/2023
  • Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thị xã Long Mỹ tăng cường thông tin, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.