HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
151,363,255 lượt truy cập
 • Hành động vì môi trường sạch đẹp hơn
 • 09:03, 22/06/2022
 • Từ đầu tháng 6 đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2022, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến các tầng lớp nhân dân.
 • Tuyên truyền thực hiện Đề án Hậu Giang xanh
 • 08:33, 13/06/2022
 • (HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xà Phiên tổ chức Hội nghị tuyên truyền tập trung gắn với gặp gỡ tôn giáo, dân tộc.
 • Góp sức thực hiện an sinh xã hội
 • 07:24, 08/06/2022
 • Đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương.
 • Kinh nghiệm tổ chức phản biện xã hội
 • 06:09, 01/06/2022
 • Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ đã phản biện xã hội được 5 nội dung, trở thành điểm sáng của tỉnh. Đâu là yếu tố giúp đơn vị này đạt kết quả như vậy ?
 • Hơn 40 đại biểu được tuyên truyền nghị quyết 4 trụ cột
 • 05:26, 30/05/2022
 • ​​​​​​​(HG) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ vừa chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Tâm tổ chức tuyên truyền tập trung quý II gắn với gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của kiều bào, thân nhân kiều bào và tiểu thương tại xã Lương Tâm.