• Đậm dấu ấn văn hóa
  • 21:19, 28/05/2023
  • Trong nửa nhiệm kỳ qua, lĩnh vực văn hóa tiếp tục được quan tâm và đạt những kết quả nổi bật, góp phần vào sự thành công, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Khởi sắc sự nghiệp văn hóa - xã hội
  • 08:22, 19/05/2023
  • Quá trình đô thị hóa tại thành phố Vị Thanh, cũng là bước chuyển từ xây dựng đời sống văn hóa nông thôn sang văn minh đô thị tại các phường nội ô. Bên cạnh đó, công cuộc vận động xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh ở các xã trực thuộc thành phố.
  • “Hậu Giang hướng về biển, đảo”
  • 09:54, 17/05/2023
  • (HGO) - Trung tâm Văn hóa tỉnh vừa tổ chức báo cáo chương trình tham gia hội thi Thông tin lưu động toàn quốc năm 2023. Hội thi có chủ đề “Biển và hải đảo Việt Nam”, diễn ra tại thành phố Hải Phòng, từ ngày 18 đến 21-5, với sự tham gia của các đơn vị đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.