• Nhiều hoạt động giúp đỡ thanh thiếu niên hòa nhập cộng đồng
  • 07:26, 15/07/2024
  • (HG) - Nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên một số thanh thiếu niên, thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, Ban thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Thị đoàn Long Mỹ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng này ở thị xã.
  • Đưa việc 'có lên có xuống' dần trở thành văn hóa
  • 16:26, 09/07/2024
  • Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, bên cạnh việc bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, cần có chế tài, hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên vi phạm chuẩn mực đạo đức cách mạng.
  • Thi hành kỷ luật 95 đảng viên
  • 09:37, 09/07/2024
  • (HG) - Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên.