• Bảy dự án mời gọi đầu tư với tổng vốn 137 triệu USD
 • 09:52, 29/11/2021
 • (HG) - Theo kế hoạch của UBND tỉnh, thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Hậu Giang dự kiến mời gọi đầu tư 7 dự án với tổng vốn 137 triệu USD.
 • Nâng tầm xã nông thôn mới
 • 09:28, 29/11/2021
 • Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, quyết tâm nâng chất xã nông thôn mới lên một bước, tiếp tục cải thiện đời sống người dân.
 • Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
 • 14:27, 28/11/2021
 • Những năm qua, bên cạnh việc vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, Hậu Giang còn triển khai nhiều dự án, mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao.
 • Hiệu quả mô hình sinh kế
 • 14:26, 28/11/2021
 • Các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu và nguồn nước được kiểm soát khi xây dựng cống Cái Lớn - Cái Bé mở thêm cơ hội cho nông dân Hậu Giang cải thiện sản xuất và nâng cao thu nhập.