HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,426,439 lượt truy cập
 • Nâng cao chất lượng học tập, làm theo gương Bác
 • 08:51, 26/05/2023
 • Huyện Phụng Hiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 • Học tập, làm theo gương Bác ngày càng thiết thực
 • 18:26, 24/05/2023
 • Nhờ triển khai sâu rộng Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Châu Thành A xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, góp phần giúp địa phương, đơn vị phát triển.
 • Điểm nhấn trong học tập và làm theo gương Bác
 • 18:46, 22/05/2023
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Phụng Hiệp, qua đó lan tỏa, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay.
 • Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác
 • 19:05, 16/05/2023
 • Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Châu Thành, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 • Nhiều hoạt động chào mừng Ngày sinh của Bác
 • 08:32, 16/05/2023
 • Chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Long Mỹ đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực,
 • Lan tỏa học tập và làm theo gương Bác
 • 08:58, 11/04/2023
 • Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ trong Đảng bộ đến quần chúng, nhân dân thành phố Ngã Bảy đã cho thấy sự lan tỏa.
 • Cần cù, chịu khó lao động, sản xuất theo gương Bác Hồ
 • 18:51, 30/03/2023
 • Nhờ học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất nên ông Hồ Quang Hoàng, ngụ khu vực 1, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, có cuộc sống ổn định cũng như có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.