HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,628,547 lượt truy cập
  • Lan tỏa học tập và làm theo gương Bác
  • 07:59, 07/10/2022
  • Thành phố Ngã Bảy đã và đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thông qua việc lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả.
  • Quê hương thêm đẹp nhờ học tập và làm theo gương Bác
  • 08:54, 07/09/2022
  • Xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, lề thông, ngõ thoáng, an toàn” ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ là cách địa phương cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

-