HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,628,397 lượt truy cập
 • Giúp nông dân phát triển
 • 18:51, 14/09/2022
 • Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 08), đến nay, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều cơ bản đạt theo kế hoạch, hoạt động các cấp hội nông dân có nhiều đổi mới...
 • Đổi mới trong công tác luân chuyển cán bộ
 • 07:24, 17/06/2022
 • Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ, trên cơ sở đó, Tỉnh ủy cũng ban hành Quy định số 1119 về công tác luân chuyển cán bộ,
 • Sớm đưa Nghị quyết “4 trụ cột” vào cuộc sống
 • 08:18, 02/06/2022
 • Việc Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04 về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo nhằm cụ thể hóa định hướng chiến lược phát triển của tỉnh; đồng thời, khẳng định chủ trương nhất quán là tập trung nguồn lực phát triển “4 trụ cột” trọng tâm này trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
 • Chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống cho học sinh
 • 08:27, 11/05/2022
 • Các trường học chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện về cả trình độ, năng lực, phẩm chất và nhân cách, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo, đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

-