HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
151,363,354 lượt truy cập
 • Sớm đưa Nghị quyết “4 trụ cột” vào cuộc sống
 • 08:18, 02/06/2022
 • Việc Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04 về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo nhằm cụ thể hóa định hướng chiến lược phát triển của tỉnh; đồng thời, khẳng định chủ trương nhất quán là tập trung nguồn lực phát triển “4 trụ cột” trọng tâm này trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
 • Chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống cho học sinh
 • 08:27, 11/05/2022
 • Các trường học chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện về cả trình độ, năng lực, phẩm chất và nhân cách, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo, đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.
 • Thách thức trong hành trình nâng chất y tế cơ sở
 • 08:23, 15/03/2022
 • 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh đã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, song trong thực tế vẫn còn những khó khăn, thách thức để giữ vững đến năm 2025. Do đó, hành trình nâng chất rất cần nhiều sự trợ lực.
 • Đóng góp vào sự phát triển chung
 • 20:01, 09/03/2022
 • Trong 2 tháng đầu năm, các sở, ngành, đơn vị thuộc Khối văn hóa - xã hội đã có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả đáng phấn khởi.