• Bộ Giao thông Vận tải tháo gỡ vấn đề mới phát sinh
  • 21:15, 15/09/2021
  • (HG) - Các vấn đề phát sinh liên quan đến khó khăn trong vận chuyển hàng hóa được tập trung tháo gỡ trong buổi giao ban trực tuyến giữa Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) với các Sở GTVT vào chiều ngày 15-9.