• Hàng loạt nhà máy rốt ráo tuyển lao động cuối năm
  • 10:00, 02/12/2023
  • Những tháng cuối năm, thị trường lao động phía Nam được đánh giá có nhiều khởi sắc khi hàng loạt nhà máy, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn… rốt ráo tuyển lao động để phục vụ sản xuất, kinh doanh.
  • Góp phần thay đổi nhận thức, hành động về bình đẳng giới
  • 17:59, 29/11/2023
  • Tuyên truyền, tổ chức hội thi, cấp phát tờ rơi, tờ bướm đến người dân, là những hoạt động được các ngành, các cấp, địa phương đẩy mạnh trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
  • Hỗ trợ tạo việc làm bền vững
  • 06:51, 29/11/2023
  • Với mục tiêu đáp ứng kịp thời cung - cầu của thị trường lao động, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, huyện Châu Thành A đã và đang tập trung hoàn thiện Tiểu dự án 3 hỗ trợ việc làm bền vững.
Liên kết hữu ích