Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan cho 220 khách hàng

19/10/2023 | 09:10 GMT+7

(HG) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang, nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng, giúp họ khôi phục sản xuất, thời gian qua bên cạnh cùng với việc tăng trưởng tín dụng, nâng chất lượng tín dụng chính sách, chi nhánh luôn quan tâm đến công tác xử lý các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan dẫn đến khách hàng vay vốn gặp khó khăn, không có điều kiện trả nợ.

 Kết quả xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan đợt 2/2022, chi nhánh đã xử lý rủi ro cho 220 khách hàng với tổng số tiền trên 2,8 tỉ đồng, trong đó xóa nợ cho 83 hộ với số tiền 957 triệu đồng, khoanh nợ cho 137 hộ số tiền gần 1,9 tỉ đồng. Đồng thời, đề nghị xử lý nợ bị rủi ro đợt 1/2023, tổng số đề nghị 639 khoản vay với số tiền trên 12,5 tỉ đồng, trong đó xóa nợ là 89 với số tiên trên 1,5 tỉ đồng và khoanh nợ là 550 với số tiền trên 10,9 tỉ đồng. Đề nghị xử lý nợ bị rủi ro đợt 2/2023 với 563 khoản vay, với số tiền trên 11,2 tỉ đồng, trong đó xóa nợ là 94 với số tiền trên 1,7 tỉ đồng và khoanh nợ là 469 với số tiền trên 9,5 tỉ đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn, chi nhánh tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt, đối với các đơn vị có chất lượng tín dụng còn thấp, chưa ổn định, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các hội, đoàn thể nhận ủy thác theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai, dịch bệnh thiệt hại đến cây trồng, vật nuôi xảy ra ở các địa phương để kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ rủi ro theo đúng quy định.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>