Thi đua giải ngân vốn đầu tư công chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang

28/03/2023 | 19:53 GMT+7

(HG) - Tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, qua đây góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Hậu Giang thi đua thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Thời gian phát động thi đua bắt đầu từ ngày 20-3 đến ngày 15-12-2023. Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý đầu tư công, giải ngân đến ngày 15-12-2023 đạt tối thiểu 92%, để đảm bảo đến ngày 31-12-2023 đạt tối thiểu 95%, đến ngày 31-1-2024 đạt tối thiểu 97% theo kế hoạch vốn; riêng nguồn vốn đầu tư công kéo dài năm 2022 sang năm 2023 thực hiện giải ngân đạt 100% trước ngày 1-10-2023.

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Hậu Giang đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người được phân công theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án để đôn đốc, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phân công. Đồng thời, các ngành, đơn vị cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động thi công các công trình, phù hợp với yêu cầu, điều kiện.

Tập trung nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công, xem việc tiếp tục đẩy mạnh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa cho tăng trưởng nền kinh tế trong thời gian tới, vừa kích cầu nền kinh tế, vừa giúp tiêu thụ nguyên vật liệu và giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các công trình, dự án, đồng thời đảm bảo chất lượng, kiên quyết không nghiệm thu công trình khi không đáp ứng yêu cầu về thiết kế và chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo thực hiện thủ tục nhanh, gọn đúng theo các quy định của pháp luật từ chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công, giám sát thi công đến thanh quyết toán công trình…

Việc tổ chức phong trào thi đua nhằm phát huy và khuyến khích tính sáng tạo của các tổ chức và cá nhân, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và hoàn thành mục tiêu giải ngân. Đồng thời, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đặc biệt tập trung chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư đã được bố trí; chủ đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, cần kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu tuân thủ nghiêm kế hoạch, thời gian đã cam kết.

Năm 2022, tỉnh Hậu Giang phân bổ trên 3.700 tỉ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 31-1-2023, tỉnh giải ngân đạt tỷ lệ xấp xỉ 95% kế hoạch vốn. Như vậy, kết thúc niên độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, tỉnh cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Hậu Giang là gần 5.000 tỉ đồng, tăng hơn 1.352 tỉ đồng so với kế hoạch năm 2022.

THÚY HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>