HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
95,103,745 lượt truy cập
  • Để chị em cùng tích cực tham gia bảo hiểm y tế
  • 07:31, 18/10/2019
  • Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, cộng thêm thực hiện các mô hình hiệu quả, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Thành tích cực tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
  • Vào cuộc vận động bảo hiểm y tế học sinh
  • 06:06, 04/10/2019
  • Để thực hiện đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các trường trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu này.