• Hậu Giang tăng tốc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện
  • 16:55, 26/11/2020
  • Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, góp phần đảm bảo đời sống người dân lúc hết tuổi lao động. Hiện nay, BHXH tỉnh đang đẩy mạnh vận động người dân tham gia chính sách này, vừa góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao, vừa đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
  • Gặp khó chỉ tiêu bảo hiểm y tế
  • 09:02, 24/11/2020
  • So với nghị quyết đề ra, hiện nay phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, đang gặp khó về chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
  • Tấm thẻ nhân văn
  • 08:27, 30/10/2020
  • Không may đau ốm, bệnh tật hoặc cần phải phẫu thuật, người dân sẽ tốn kém chi phí rất nhiều, nhất là với những người thu nhập thấp thì lại càng khó khăn hơn. Những lúc ấy, tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) lại càng thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc...