Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà dân

16/03/2023 | 05:51 GMT+7

(HG) - Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; xây dựng, nhân rộng các điển hình “dân vận khéo”, nhất là chính quyền ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân.

Các địa phương, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2023 hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024); kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023), tuyên dương các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm các sáng kiến, mô hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương. Nhân rộng việc áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút doanh nghiệp, chú trọng, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã tại địa phương. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, nhất là công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra, đánh giá mô hình “4 xin, 4 luôn” tại các xã, phường, thị trấn và bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh...

Tin, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>