Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 22

26/09/2022 | 07:08 GMT+7

(HG) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 22 để xem xét, kết luận một số việc theo thẩm quyền. Bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chủ trì kỳ họp.

Theo đó, về kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ, UBKT Tỉnh ủy kết luận: Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác tài chính đến các cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện. Chỉ đạo xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định; lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt công tác thu và trích nộp đảng phí, số đảng phí được trích giữ lại đáp ứng được nhu cầu chi, phục vụ cho hoạt động công tác đảng; công tác kiểm tra tài chính đảng đối với các tổ chức đảng trực thuộc được chỉ đạo thực hiện thường xuyên.

Việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng được quan tâm thực hiện; quản lý sử dụng xe ô tô của đơn vị được đảm bảo; sử dụng an toàn và hiệu quả. Việc tổ chức công khai dự toán đầu năm; công khai nguồn dự trữ và báo cáo quyết toán cuối năm khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng theo quy định. Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ có những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý tài chính đảng nên UBKT Tỉnh ủy yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc về những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

Về kết quả giám sát đối với Đảng ủy Sở Xây dựng và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, UBKT Tỉnh ủy kết luận: Đảng ủy Sở Xây dựng đã kịp thời quán triệt, triển khai Chỉ thị 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đến các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên thực hiện; chỉ đạo Ban Giám đốc Sở tuyên truyền đến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và thực hiện tốt việc phối hợp với các ngành, các cấp trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 50. Quan tâm công tác hướng dẫn thủ tục quản lý, xử lý vi phạm, qua đó một số hồ sơ xử lý vi phạm được thực hiện đúng và kịp thời.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy Sở Xây dựng còn một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50. Đối với đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy chỉ ra những mặt ưu điểm; hạn chế, khuyết điểm của đảng viên được giám sát trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua đó, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Xây dựng và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc và xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

UBKT TỈNH ỦY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>