Trong công tác kiểm tra đảng, lấy phòng ngừa, xây dựng là chính

15/10/2021 | 08:46 GMT+7

Đánh giá về sự trưởng thành và phát triển nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021), bà Phạm Thị Phượng (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, khẳng định: Nhờ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thưa bà, từ ngày thành lập đến nay, ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng ra sao ?

- Qua 73 năm hình thành và phát triển, ngành kiểm tra cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, UBKT các cấp và thế hệ cán bộ, đảng viên ngành kiểm tra tỉnh luôn phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự phát triển của ngành kiểm tra tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, chặt chẽ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Từ đó, bộ máy UBKT các cấp được đủ về số, mạnh về chất, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nhờ đó đã góp phần đắc lực vào công tác kiểm tra, giám sát và giữ nghiêm kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh thời gian qua, thưa bà ?

- Trước yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, ngành kiểm tra phải tham mưu đắc lực cho cấp ủy các cấp trong việc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Phải nhìn nhận rằng, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh từ khi thành lập đến nay luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy giao và nhiệm vụ của ngành luôn đạt kết quả tích cực; UBKT các cấp đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng.

Nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng và chỉ tiêu của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra của chi bộ, góp phần tạo được sự chuyển biến toàn diện trong tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Công tác giám sát đã phát huy hiệu quả, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa, từ đó ngăn ngừa được những vi phạm khi mới manh nha; việc giải quyết đơn thư tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đảm bảo tính khách quan, chính xác, giúp cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm nghiêm túc sửa chữa, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục. Xử lý và tham mưu giúp cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm đảm bảo đúng phương hướng, phương châm của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát đạt được kết quả như thế nào, thưa bà ?

- UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm và quy chế làm việc của UBKT; rà soát, sửa đổi bổ sung quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Riêng đầu năm 2021 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của Nhân dân nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục chủ động, linh hoạt tổ chức thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong đó, với ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao của cán bộ ngành kiểm tra, chúng tôi đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp trong tỉnh điều hành linh hoạt nhưng giữ nghiêm nguyên tắc Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cụ thể, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; việc triển khai, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, UBKT các cấp đảm bảo đúng quy trình, quy định. Thông qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 73 đảng viên, giảm 12 đảng viên so với cùng kỳ; với các hình thức: Khiển trách 45, cảnh cáo 15, cách chức 1, khai trừ 12. Nhờ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương của Đảng tiếp tục được giữ vững; các chủ trương, đường lối của Đảng thật sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Thưa bà, để góp phần phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới thì UBKT các cấp cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm nào ?

- Ở mỗi giai đoạn, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn có sự quyết tâm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, để tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chúng tôi đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực phức tạp, dư luận quan tâm như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; sử dụng tài sản công; thi hành án dân sự; thực hiện chế độ, chính sách…

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc phối hợp với các tổ chức đảng và cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đổi mới và tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát. Đồng thời, phát huy tối đa hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, xem đây là nguyên nhân chính để góp phần vào sự thành công của nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.

Muốn vậy, trong công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện như thế nào, thưa bà ?

- Công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Phát huy tính chủ động của các cấp ủy và UBKT các cấp trong việc phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời và đúng quy định đối với những tổ chức đảng và đảng viên cố tình vi phạm.

Ngoài ra, trong công tác kiểm tra cần chú ý khâu phát hiện sai phạm, thông qua hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, qua báo chí, qua tố giác của Nhân dân… chủ động nắm tình hình ở các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất báo cáo thường trực cấp ủy về những biểu hiện tiêu cực, dấu hiệu vi phạm và đề xuất biện pháp lãnh đạo khắc phục, xử lý kịp thời vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Quan tâm và thực hiện tốt công tác hậu kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Xin cảm ơn bà !

G.NGUYỄN - M.NGHĨA thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>