Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở phải bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn

19/07/2022 | 01:45 GMT+7

(HG) - Trong Chỉ thị số 20 về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo và tổ chức việc xây dựng, thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ chi bộ; đánh giá sát, đúng tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Đồng thời, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Nhân sự cấp ủy chi bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ; thực hiện đúng quy trình về công tác nhân sự, quy chế bầu cử trong Đảng. Chất lượng chi ủy khóa mới phải được nâng cao, có số lượng và cơ cấu hợp lý, thực hiện bầu cử có số dư, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực và có đủ sức khỏe, cán bộ trẻ, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là bí thư phải có năng lực, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền và công tác vận động quần chúng. Tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu vực theo Kết luận số 38 ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị.

Chỉ thị số 20 cũng nêu rõ thời gian tổ chức đại hội chi bộ không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 9-2022, hoàn thành trong tháng 10-2022. Sau đại hội, tiến hành phân công nhiệm vụ chi ủy viên, xây dựng quy chế làm việc gắn với sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với chi ủy viên không tái cử khóa mới theo quy định hiện hành…

lCụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 50 về lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong kế hoạch này, Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, đảng viên nghiên cứu, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 20. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể về nội dung đại hội; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư; về trình tự, thủ tục bầu cử, tính kết quả và chuẩn y kết quả bầu cử; quy trình, trang trí và các bước chính tiến hành đại hội.

Về thời gian tổ chức đại hội sẽ bắt đầu từ ngày 1-9-2022, kết thúc trước ngày 15-10-2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội. Chi bộ được chọn làm điểm chỉ đạo sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội trong tháng 8-2022.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>