Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động đoàn

07/10/2022 | 08:13 GMT+7

Trong 2 ngày 6 và 7-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra long trọng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ngoài báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội còn đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới. 

Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch đại hội.

Trong thư chúc mừng gửi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhân Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: “Những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Hậu Giang đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong học tập, lao động, công tác góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển. Các cấp bộ đoàn luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đoàn kết, vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của tổ chức đoàn - hội - đội năng động hơn, thiết thực hơn, tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được khơi dậy và phát huy; các cuộc vận động, phong trào thi đua do tổ chức đoàn phát động thực hiện ngày càng đi vào thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực”.

Nỗ lực vượt khó

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong thời gian qua, được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận, theo nhận định của Tỉnh đoàn, trong bối cảnh đất nước đổi mới, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Đó là xu hướng già hóa dân số nhanh; tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh, sự biến động về số lượng thanh niên ở khu vực nông thôn chiều hướng giảm dần, tăng khu vực đô thị; các vấn đề an ninh phi truyền thống như: Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phức tạp.

Cùng với đó, quá trình phát triển của mạng xã hội; sự thay đổi nhanh của công nghệ, tự động hóa, sự xuất hiện của các nghề nghiệp mới với tính chất công việc và yêu cầu kỹ năng mới, nhất là vấn đề về khởi nghiệp, chuyển đổi số trong thanh niên… chính là những tác động và thách thức nhất định đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình học tập, lao động, việc làm, sức khoẻ của thanh niên.

“Trước những thách thức, khó khăn trong giai đoạn mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang càng quyết tâm cao độ hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện ý chí, đặc biệt là tăng cường thúc đẩy chuyển đổi số, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh”, anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết.

Với mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, đưa công tác Đoàn ngày càng phát triển hơn, theo anh Nguyễn Hữu Nghị, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, thì việc tăng cường, đổi mới các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN hiện nay rất quan trọng. Do đó, Đoàn thanh niên các cấp cần thường xuyên tổ chức cho ĐVTN học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, cần cung cấp những thông tin chính thống tạo sự thống nhất cho cán bộ trẻ, không để thông tin không chính thống chi phối nhận thức và hành động của mỗi người. Mặt khác, cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực. Thông qua các phong trào, những việc làm cụ thể để thanh niên được tham gia và làm cơ sở cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ĐVTN ở mọi thời kỳ, tới đây, Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

“Phải xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ, Đoàn viên thanh niên luôn xung kích đi đầu, năng động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cần thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi”, anh Phạm Văn Giàu, Bí thư Huyện đoàn Vị Thủy, chia sẻ.

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới

Theo anh Bùi Hữu Lộc, để nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thời gian tới, các cấp bộ đoàn sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục trong ĐVTN; tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên… để tổ chức Đoàn xứng đáng là người bạn tin cậy của ĐVTN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn minh.

Trên tinh thần đó, tại đại hội này, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang xác định trong nhiệm kỳ 2022-2027 là thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu trọng tâm, thông qua 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, với phương châm hành động “Đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng, phát triển”. “Để hiện thực hóa định hướng khát vọng của đoàn viên, thanh niên tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang đề ra 3 nhiệm vụ đột phá”, anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết.

Trong đó, sẽ chủ động, tích cực trong việc thực hiện công tác cán bộ; thường xuyên bổ sung, rà soát quy hoạch; kịp thời kiện toàn công tác nhân sự, đảm bảo tính khoa học, hiện đại, kế thừa; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên cống hiến và trưởng thành; phối hợp tham mưu, đề xuất giải quyết đầu ra cho cán bộ đoàn đến tuổi trưởng thành theo đúng quy định.

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong tổ chức công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là trong quản lý đoàn viên; triển khai phong trào hoạt động trên nền tảng mạng xã hội; triển khai các cuộc thi, hội thi bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến; xung kích trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tăng cường cải cách hành chính.

Đồng thời trong tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phải theo phương châm “Thiết thực - Hiệu quả - Phù hợp với tình hình thực tế”, phát huy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là Đề án Hậu Giang xanh, Đề án phát triển nguồn nhân lực; Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về phát triển 4 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

Tin rằng với những mục tiêu, nhiệm vụ được xác định và tổ chức thực hiện tốt sẽ giúp cho tuổi trẻ tỉnh nhà có điều kiện rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; phát huy tốt vai trò của mình trong xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; giáo dục cho cán bộ, ĐVTN lòng yêu quê hương, đất nước, có lý tưởng sống cao đẹp, có hoài bão, ước mơ và khát vọng vươn lên; có tinh thần và trí tuệ trong sáng; từng bước khơi dậy sức sáng tạo của thanh niên; tích cực cổ vũ và vận động, tập hợp đông đảo ĐVTN tham gia xây dựng và phát triển quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn minh.

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>