Tích cực tuyên truyền Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII

18/01/2023 | 08:43 GMT+7

Xác định ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII nên cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn thành phố Ngã Bảy đã chủ động, tích cực tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền để sớm đưa nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống.

Thành phố Ngã Bảy tích cực, chủ động, nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII.

Theo đó, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII. Yêu cầu đặt ra là công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Công tác tuyên truyền nghị quyết được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết…

Khi Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thì thành phố bố trí 10 điểm cầu trực tuyến gồm: cấp thành phố 2 điểm; 6 điểm tại xã, phường; 1 điểm tại Công an thành phố và 1 điểm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố. Để việc kết nối học trực tuyến đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt nhất để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được nghiên cứu, học tập nghị quyết. Kết quả, có hơn 1.500 đảng viên dự học trực tuyến với tinh thần, thái độ nghiên cứu, học tập nghiêm túc nội dung nghị quyết do các báo cáo viên Trung ương triển khai.

Sau hội nghị của Trung ương, cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn thành phố đã chủ động tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết dành cho cán bộ, đảng viên chưa học. Ông Trần Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy phường Lái Hiếu, cho biết, phường tổ chức 1 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII dành cho đảng viên chưa dự học tại hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

Cũng theo ông Hiệp, sau khi hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt trong đảng viên, Đảng ủy phường Lái Hiếu chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường khẩn trương tuyên truyền nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hình thức tuyên truyền trong các đối tượng này được phường thực hiện thông qua các cuộc họp dân và sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể. Khi tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân thì sẽ trích lọc những nội dung cốt lõi, cơ bản của các nghị quyết và lồng ghép với việc triển khai thực hiện của địa phương để người dân dễ tiếp thu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Ngã Bảy, nhìn chung, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII. Đặc biệt là Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy có sự phối hợp nhanh, hiệu quả trong sắp xếp, chuẩn bị chu đáo, phục vụ tốt cho công tác triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết.

Kết quả, với hình thức trực tuyến và trực tiếp, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 3 đợt với 9 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII. Trong đó, đợt 1 với hình thức trực tuyến từ Trung ương đến xã, phường; đợt 2 và đợt 3 tổ chức với hình thức trực tiếp do các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố triển khai. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố tham gia học tập đạt gần 99%.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn tiếp nhận 1.510 quyển tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: tài liệu nghiên cứu dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và tài liệu hỏi - đáp dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân. Ban Tuyên giáo Thành ủy tiến hành cấp phát tài liệu cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy phục vụ đợt học tập và tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

Hiện tại, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII đang được tích cực thực hiện trong các tầng lớp nhân dân. Theo đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy căn cứ vào tài liệu học tập đã được cấp phát chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức đa dạng, phù hợp trên các phương tiện truyền thông, mạng internet; tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu được ý nghĩa quan trọng và nắm nội dung cốt lõi của các Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII, từ đó góp sức cùng cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>