Thường xuyên xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

14/10/2021 | 09:42 GMT+7

(HG) - Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin vừa nhận được Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương cho 4 cá nhân đã có đóng góp vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng, trong đó, 3 người công tác ở sở, ngành tỉnh và 1 công tác ở thành phố Ngã Bảy. Đây là phần thưởng rất có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên được nhận nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2021).

Về công tác xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị này thông tin, những tháng đầu năm toàn ngành thực hiện đạt nhiều kết quả tốt. Cụ thể, đã triển khai, quán triệt công chức trong ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo, các quy định của Chính phủ, Tỉnh ủy, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Song song đó là tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Ngành cũng tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ban tổ chức cấp ủy các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và các phong trào thi đua. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh theo tiêu chí “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian còn lại của năm được Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đề án “Thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”; đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025”; kế hoạch “Luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025”.

Cùng với đó là nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu, nghiên cứu, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án trình cấp có thẩm quyền; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ…

T.THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>