Thành quả của nhiệm kỳ đầy nỗ lực

22/08/2022 | 19:11 GMT+7

Nhìn lại kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có thể tự hào vì thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Chi bộ Văn phòng có 19 đảng viên, là lực lượng công chức của Văn phòng Sở và Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ. Chi bộ được xem là “đầu não” vì nhiệm vụ chính là tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, như quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và người lao động; tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch chung của tỉnh, các bộ, ngành; quản lý công tác tài chính; công tác thi đua khen thưởng...

Chi bộ Văn phòng luôn đoàn kết, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Ông Dương Hải Lâm, Bí thư Chi bộ Văn phòng, cho biết, cấp ủy chi bộ luôn xác định công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm nên tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng để ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên. Đáng ghi nhận là chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng thông qua việc triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề, ở các cuộc họp lệ bằng nhiều hình thức đa dạng; xây dựng và thực hiện 2 mô hình học tập làm theo gương Bác: “Học gương Bác, học làm người”; “Xây dựng góc truyền thống về Bác”. Chất lượng sinh hoạt được nâng lên cũng là điểm nhấn nổi bật của chi bộ này. Qua việc duy trì nề nếp sinh hoạt đúng định kỳ, đúng thời gian đã góp phần nêu cao tính lãnh đạo giáo dục và nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Trong mỗi cuộc họp lệ, chi ủy đều gợi ý và yêu cầu đảng viên mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp về hoạt động trong tháng qua nhằm đánh giá đúng kết quả đạt được và hạn chế còn gặp phải, từ đó giúp tập thể có cái nhìn đa chiều hơn về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng tới. Chi ủy cũng luôn phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho đảng viên phù hợp với điều kiện, năng lực của mỗi người nên giúp đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện bám sát với nhiệm vụ chính trị được phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn sẽ được tập thể chi bộ hỗ trợ, giúp đỡ, đảm bảo công việc diễn ra trôi chảy.

Cũng theo ông Dương Hải Lâm, khi nhận thấy đảng viên nào có biểu hiện chưa tốt thì tập thể chi bộ phê bình ngay để sửa chữa. Tất cả sự phê bình, đóng góp đều được trình bày tại cuộc họp cho tập thể biết, chứ không được góp ý theo tính chất cá nhân bên ngoài. Điều này giúp cho công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện công khai, đi vào thực chất. Tập thể chi bộ cũng sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ quá trình đảng viên khắc phục hạn chế. Đây cũng là yếu tố giúp năng lực, sức chiến đấu của đảng viên ngày càng được nâng lên; mỗi người đều nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và có ý thức rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để không vi phạm kỷ luật.

Cùng với đó, việc lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và chi bộ luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tất cả các nhiệm vụ đều được bàn bạc, thảo luận thống nhất trong tập thể trước khi triển khai thực hiện. Chính yếu tố này đã góp phần củng cố, vun đắp thêm tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể chi bộ; từng đảng viên luôn tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Xác định vào Đảng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao nên đảng viên Nguyễn Thanh Yến tự nhủ phải rèn luyện bản thân về mọi mặt. Chị luôn tham gia đầy đủ việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị gương mẫu đi đầu, không ngại khó, ngại khổ. “Nếu mỗi đảng viên biết nỗ lực vì trách nhiệm chung sẽ góp phần giúp hoạt động của chi bộ được tốt hơn”, đảng viên Nguyễn Thanh Yến chia sẻ.

Với sự quyết tâm, chủ động, nghiêm túc trong công tác xây dựng Đảng đã giúp Chi bộ Văn phòng thu về nhiều “quả ngọt”. Hàng năm, chi bộ được Đảng ủy Sở công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt là chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; 3 cá nhân trong chi bộ được Đảng ủy Khối tặng giấy khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền...

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện có chiều sâu là nền tảng quan trọng để Chi bộ Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Qua đó góp phần tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ toàn ngành đạt kết quả cao. Nổi bật là chi bộ tham mưu thực hiện tốt việc quản lý tài chính, kế toán đối với các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về tài chính.

Tham mưu thực hiện công tác công vụ và cải cách hành chính; hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức; nhắc nhở, chấn chỉnh thời giờ làm việc, quy chế làm việc cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Ngoài ra, chi bộ còn tham mưu thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, phù hợp với điều kiện của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường; việc theo dõi tiến độ thực hiện và đề xuất rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp thực tế và triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, tham mưu theo dõi, tổng hợp tình hình sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh như: lúa, mía, cây ăn trái, rau màu các loại, gia súc, gia cầm, thủy sản... Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Văn phòng góp phần không nhỏ giúp ngành nông nghiệp tỉnh nhà phát triển khả quan những năm gần đây. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực I hàng năm đều tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra; cụ thể năm 2020 tăng 3,09% (kế hoạch 2,7%), năm 2021 tăng 4,04% (kế hoạch 2,25%).

Nhờ vậy mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được nhận Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với thành tích hạng nhì Khối thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2020, 2021; được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị hạng nhất năm 2020… Ông Dương Hải Lâm, Bí thư Chi bộ Văn phòng, phấn khởi nói, tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 đều được chi bộ thực hiện đạt và vượt. Có nhiều yếu tố tạo nên kết quả này, nhưng cốt yếu là chi bộ đã tổ chức thực hiện đúng và nghiêm túc các quy định của Đảng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, những ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên.

 “Chi ủy chi bộ đã phát huy được tính gương mẫu, tiêu biểu cả trong công tác Đảng và công tác chuyên môn cũng như chấp hành thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan. Nhờ đó mà tập thể chi bộ luôn có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, có đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách trong thực hiện nhiệm vụ”, ông Dương Hải Lâm khẳng định.

Những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2022 sẽ tạo tiền đề rất quan trọng để Chi bộ Văn phòng vững bước đi lên, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở.

Ông Trần Chí Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, cho rằng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong chi bộ là cơ sở để Chi bộ Văn phòng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2020-2022. Thành tích của chi bộ góp phần vào thành tích chung của Đảng ủy Sở và sự phát triển của cơ quan.

“Lĩnh vực nông nghiệp được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là một trong 4 lĩnh vực trụ cột trong giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Vì thế, toàn ngành nông nghiệp phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Trên tinh thần đó, Chi bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ mới phải tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu kịp thời, hiệu quả giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh nhà trong thời gian tới”, ông Trần Chí Hùng mong muốn.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>