Thành Phố Ngã Bảy: Tuyên truyền, nhân rộng các sáng kiến, mô hình có hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính

08/02/2023 | 11:09 GMT+7

(HG) - Đó là một trong những nội dung tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Nội dung tuyên truyền cần lựa chọn hình thức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương. (Trong ảnh: Công chức ở Bộ phận một cửa xã Tân Thành hướng dẫn người dân làm hồ sơ thủ tục hành chính).

Cụ thể, trong năm nay, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Chính phủ, của tỉnh, của Thành ủy và UBND thành phố về cải cách hành chính, đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Đồng thời, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, đặc biệt là các mô hình sáng kiến cải cách hành chính được duy trì và được công nhận thời gian qua. Mặt khác, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn thành phố; kết quả các Chỉ số cạnh tranh của tỉnh trong năm 2022 gồm: Chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS và VIETNAM ICT INDEX; về Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Ngã Bảy năm 2023.

Trên tinh thần đó, UBND thành phố yêu cầu nội dung tuyên truyền cần lựa chọn hình thức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương cũng như nhiệm vụ công tác hàng tháng, quý. Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>