Tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

20/10/2022 | 11:08 GMT+7

(HG) - 9 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham mưu cho Đảng ủy Khối chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trong toàn Đảng bộ. 

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các cấp ủy trong Đảng bộ kiểm tra 611 đảng viên, trong đó có 31 cấp ủy viên; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 1 cấp ủy viên cùng cấp, 1 cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (Quy định số 109 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII gắn với Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương) và thực hiện Quy định số 1972 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đã tiến hành kiểm tra 35 tổ chức (đảng ủy cơ sở kiểm tra 33 tổ chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 2 tổ chức). Có 319/319 chi bộ đã thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra. Về giám sát đảng viên và tổ chức đảng, cấp ủy đã giám sát 37 đảng viên, 12 tổ chức. 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối và UBKT cơ sở đã kiểm tra 69 tổ chức, qua kiểm tra các tổ chức thực hiện tốt theo nội dung kiểm tra. Kiểm tra tài chính đảng, đảng phí 34 tổ chức. Giám sát 44 đảng viên, 7 tổ chức đảng.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 1 cấp ủy viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế (vi phạm lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán). Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xóa tên đảng viên 3 trường hợp; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đình chỉ sinh hoạt đảng (gia hạn) 3 đảng viên.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, 3 tháng cuối năm sẽ phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc để tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rà soát các chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; hoàn chỉnh hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát để phục vụ cho Đoàn kiểm tra chấm điểm thi đua cuối năm, lưu trữ đúng theo quy định.

Song song đó là theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ, đảng bộ tổ chức thực hiện việc rà soát các chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát năm của các chi bộ theo chỉ tiêu số 02 của Tỉnh ủy, chỉ tiêu số 3.6 Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

QUÁCH VĂN SỰ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>