Sớm đưa Nghị quyết của Đoàn vào cuộc sống

11/10/2022 | 09:08 GMT+7

Kỳ vọng, tin tưởng, trách nhiệm với những mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Hậu Giang quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu trong 5 năm tới là xây dựng thế hệ thanh niên Hậu Giang phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. 

Đoàn viên thống nhất cao với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục

Cùng với đó, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia; quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Để thực hiện đạt mục tiêu này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xác định 3 khâu đột phá, đề ra 14 chỉ tiêu và 9 nhóm giải pháp thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Theo đó, nhằm phát huy nguồn lực và tiềm năng to lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cũng như trên cơ sở những nội dung phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027 mà đại hội đã đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến đề nghị, các cấp bộ đoàn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu niên tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào chế độ và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, phải luôn cảnh giác và đấu tranh mạnh mẽ với những thông tin xuyên tạc, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, nhất là thông qua mạng xã hội; phải là những người sử dụng mạng xã hội thông minh, hiệu quả. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà cần phát huy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, mà trọng tâm là Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 04 về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. 

Các cấp bộ đoàn cũng cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện lựa chọn nhân tố tích cực trong cán bộ đoàn viên để nêu gương, điển hình, động viên, khích lệ tinh thần, tạo động lực cho phong trào Đoàn ngày càng phát triển. Mặt khác, đổi mới đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực; hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đoàn.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn kế thừa

Còn theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, trong nhiệm kỳ mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó, cần kịp thời nắm bắt xu hướng, trào lưu, tình hình tư tưởng của giới trẻ để có sự định hướng và phương thức giáo dục gần gũi, phù hợp đến được với số đông thanh niên. Cụ thể như thực hiện các bộ công cụ tuyên truyền, sản phẩm truyền thông trên internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và thiết bị di động thông minh có nội dung tuyên truyền, giáo dục theo hướng trẻ trung, sinh động, phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu nhi, với điều kiện thực tế.

Cũng theo Nguyễn Phạm Duy Trang, Đoàn thanh niên các cấp phải tăng cường các biện pháp nắm nhanh, nắm chắc và định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên trước những vấn đề mới nảy sinh, nhất là vấn đề còn nhiều luồng ý kiến khác nhau. “Tỉnh đoàn cần tập trung cao và bắt tay ngay vào việc phát hiện kịp thời và lựa chọn đúng những nhân tố tiêu biểu, tích cực, gắn bó, uy tín trong thanh niên, trưởng thành từ phong trào để giao nhiệm vụ, giới thiệu làm cán bộ Đoàn”, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Tỉnh đoàn phải tích cực và chủ động tham mưu Tỉnh ủy các cơ chế, điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ Đoàn. Qua đó, giúp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Hậu Giang đủ tiêu chuẩn, giỏi nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc; có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, dám chịu trách nhiệm, có quyết tâm, có khát vọng và lẽ sống đẹp để làm gương tiên phong, tạo động lực, hình mẫu, dẫn dắt thanh thiếu nhi trong tỉnh.

Mặt khác, góp phần xây dựng lực lượng kế thừa xứng đáng và kịp thời cung cấp nguồn cán bộ bổ sung cho Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, mỗi cán bộ Đoàn cũng cần ý thức đầy đủ trách nhiệm, tình cảm của mình đối với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, với Đoàn; giữ gìn hình ảnh, tư cách, đạo đức và không ngừng nỗ lực phấn đấu để ngày càng hoàn thiện, trưởng thành...

Sẽ tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội

 

Nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo, cùng định hướng giải pháp thực hiện của lãnh đạo Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy tại Đại hội, anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, khẳng định: “Các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và có kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của thanh niên; tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2022-2027”.

 

MỸ AN lược ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>

-