Sẽ kiểm tra một số tổ chức đảng, địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng

27/07/2022 | 08:45 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Theo đó, những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; xem xét, quyết định đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời, hiệu quả việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, sẽ tiến hành kiểm tra một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Được biết, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1128 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 15 thành viên. Ban chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>