Sẵn sàng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm

24/11/2021 | 08:48 GMT+7

Trong khi chờ hướng dẫn của trên, Huyện ủy Vị Thủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.

Qua rà soát, đánh giá bước đầu, Đảng bộ thị trấn Nàng Mau đã triển khai, thực hiện hoàn thành 15 trong tổng số 16 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra.

Đảng bộ xã Vị Thủy có 14 chi bộ trực thuộc với tổng số 268 đảng viên. Đầu năm đến nay, nhờ quan tâm quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn, quy định của trên nên chất lượng sinh hoạt các chi bộ được nâng cao. Cụ thể, các đồng chí chi ủy viên chi bộ làm tốt chế độ sinh hoạt đảng theo quy định cũng như chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng và thực hiện đầy đủ nội dung, quy định các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng lẫn chuyên đề.

Các chi bộ cũng quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa và chỉ tiêu công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, hướng dẫn hiện hành. Ông Võ Văn Mót, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vị Thủy, cho rằng, đây là tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Cũng theo ông Mót, qua đánh giá bước đầu, các chi bộ trực thuộc đều triển khai, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra. Thế nhưng, để tạo cơ sở chuẩn bị tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm, Thường trực Đảng ủy xã đã có văn bản yêu cầu cấp ủy các chi bộ, đảng viên chủ động viết kiểm điểm tập thể chi bộ, cá nhân để sẵn sàng khi có hướng dẫn cụ thể của trên thì tiến hành bổ sung phù hợp và tổ chức thực hiện được ngay.

Qua đánh giá bước đầu, Đảng ủy thị trấn Nàng Mau đã lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện hoàn thành 15 trong tổng số 16 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra. Nổi bật là phát triển đảng viên mới đạt 100%, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí dẫn đến bị xử lý kỷ luật. Phấn khởi với kết quả tích cực này, ông Lê Minh Ái, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Nàng Mau, khẳng định, đó là nhờ việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và đảng viên của cấp ủy các cấp.

Đáng ghi nhận nữa là đảng viên ở các chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Làm rõ thêm điều đó, ông Ái cho hay, mỗi cuộc họp định kỳ đều có các đồng chí trong cấp ủy cấp trên dự và trực tiếp đánh giá chất lượng sinh hoạt, chỉ đạo toàn diện. Nhờ vậy mà giúp từng đảng viên biết được các mặt công tác trọng tâm cần tập trung để thực hiện cho tốt. 

Về công tác chuẩn bị đánh giá, xếp loại cuối năm, ông Ái cho biết đến nay, tất cả 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn đã thực hiện xong công tác kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân năm 2021. Tuy chưa có kế hoạch cụ thể của Huyện ủy nhưng qua rà soát, đánh giá bước đầu thì quá trình thực hiện được các chi bộ tổ chức nghiêm túc. Từ kết quả này, Đảng ủy chỉ đạo tập thể, cá nhân tiếp tục bổ sung hoàn thiện lại ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của trên. “Nội dung báo cáo kiểm điểm của từng tập thể, cá nhân đều dựa trên mức độ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đối với chi ủy, kể cả chức trách, nhiệm vụ cụ thể mà đảng viên được giao trong năm; không đánh giá một cách qua loa, hình thức. Cụ thể như tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm từng tập thể, cá nhân đối với việc tham gia, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành; trong công tác phòng, chống dịch…”, ông Ái nói.

Ông Trần Trung Kiên, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Vị Thủy, thông tin, Đảng bộ huyện hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm 33 chi bộ, 15 đảng bộ cơ sở với tổng số 3.754 đảng viên, trong đó có 177 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Do chưa có văn bản hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại của cơ quan cấp trên nên đến nay, đơn vị chưa thể tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác này.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Huyện ủy lưu ý các tập thể, cá nhân cần chủ động xây dựng báo cáo kiểm điểm với nội dung tập trung làm rõ về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo Bác; vai trò, trách nhiệm được giao, những ưu, khuyết điểm cụ thể. Đối với các đơn vị có đông đảng viên có thể tiến hành kiểm điểm trước một bước và tiếp tục bổ sung hoàn thiện lại ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Huyện ủy.

Theo ông Kiên, thông qua việc kiểm điểm sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Trên cơ sở đó, tiếp tục đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên… “Khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của trên, chúng tôi sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tập thể, cá nhân phải thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm đúng thực chất. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục”, ông Kiên nhấn mạnh.

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>