Sẵn sàng đại hội

22/08/2022 | 07:55 GMT+7

Hiện nay, công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy đang được tập trung. Các vấn đề liên quan đến xây dựng văn kiện, đề án nhân sự đều đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn theo quy định.

Cán bộ Đảng ủy phường Lái Hiếu (bìa phải) kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội ở Chi ủy Chi bộ khu vực III.

Chi bộ khu vực III là chi bộ mạnh với cấp ủy dày dặn kinh nghiệm, đã nhận và đảm trách nhiệm vụ hơn 6 nhiệm kỳ. Chi bộ có 27 đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2022 chi bộ luôn thực hiện nghiêm công tác xây dựng Đảng, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên. Hàng năm, đảng viên đương chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98% và 100% đảng viên hưu trí được phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, có 9 lượt đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và bám sát vào 3 nội dung nêu trong Nghị quyết, nhất là vai trò lãnh đạo, điều hành của chi ủy, trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảm bảo cho đại hội lần này thành công, Chi bộ khu vực III tiếp tục quan tâm công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đúng theo các yêu cầu: Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; nêu cao trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị.

Điểm thuận lợi của chi bộ trong công tác chuẩn bị đại hội là tinh thần đoàn kết, dân chủ, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của từng đảng viên. Bà Trần Thị Kim Tuyết, Chi ủy viên Chi bộ khu vực III, nói: “Tôi đã có nhiều góp ý trong chi ủy về văn kiện và nhân sự đại hội; tôi ý thức được nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình là đã và sẽ tuyên truyền sâu rộng cho tất cả đảng viên và người dân nắm, hiểu được tầm quan trọng của đại hội chi bộ lần này”.

Theo đánh giá, đến nay, báo cáo chính trị của Chi bộ khu vực III trình tại đại hội đã hoàn chỉnh, nêu bật được nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới; công tác nhân sự thực hiện đúng quy định và chú trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý. Ông Phan Văn Vĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực III, cho biết thêm: “Nhiệm kỳ tới, chúng tôi đề ra phương hướng có phần đổi mới, đặc biệt là về sản xuất nông nghiệp, xây dựng phường văn minh đô thị, trên cơ sở đó Chi bộ quan tâm đề ra giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, xây dựng đô thị sạch đẹp, văn minh”.

Theo Đảng ủy phường, các chi bộ trực thuộc còn lại cũng chuẩn bị tốt đại hội trên các mặt; tư tưởng cán bộ, đảng viên phấn khởi... Với loại hình chi bộ ngành, Đảng ủy phường Lái Hiếu chỉ đạo chú ý hơn trong việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở.

Đến nay, Chi bộ Trạm Y tế phường đã chuẩn bị xong văn kiện, nội dung đánh giá sát tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Nhân sự được quan tâm lãnh đạo đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Bà Lê Thị Kim Chi, Bí thư Chi bộ, Trưởng trạm Y tế phường Lái Hiếu, thông tin thêm: “Công tác cán bộ được làm trước một bước và tất cả đảng viên đều thống nhất với danh sách ứng cử. Chúng tôi cũng đã phân công từng đồng chí thông qua các nội dung tại đại hội; công tác chuẩn bị coi như hoàn thành”.

Đảng ủy phường Lái Hiếu có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ khu vực, 3 chi bộ ngành và 3 chi bộ trường học. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lái Hiếu, cho biết sẽ sớm mời tất cả Chi ủy chi bộ lên trình văn kiện và nhân sự để thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ một lần. “Nhiệm kỳ mới, nhân sự đều tái cử, đương nhiên là có thuận lợi nhưng một số nơi chưa thể giải quyết được khó khăn đó là quá ít người mà công việc của chi bộ hiện nay rất nhiều”.

Phường Lái Hiếu sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 9. Với sự chuẩn bị chu đáo, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở phường sẽ thành công tốt đẹp.

T.THỨC - Y.LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>