Quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng

09/04/2024 | 08:14 GMT+7

Trong khi nguồn kết nạp ngày càng khó khăn, nhưng Đảng bộ tỉnh luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Cụ thể, năm 2022, kết nạp 563 đảng viên, đạt hơn 112% chỉ tiêu; năm 2023, kết nạp 1.114 đảng viên, đạt 109,22% chỉ tiêu. Làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng là yếu tố quan trọng mang lại kết quả tích cực này.

Công tác tạo nguồn giữ vai trò quyết định trong phát triển đảng viên.

Năm 2023, Đảng ủy phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ kết nạp được 9 đảng viên, vượt 3 đảng viên so với chỉ tiêu thị xã giao. Những năm trước, Đảng ủy phường cũng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Ông Trịnh Văn Mạnh Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tường, khẳng định, làm tốt công tác tạo nguồn đảng viên là yếu tố quyết định mang lại kết quả này.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ rà soát trong lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn viên, hội viên, dân quân tự vệ… có nhiều đóng góp cho địa phương, có nguyện vọng muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng để lập danh sách gửi về cho Đảng ủy phường. Khi Trung tâm Chính trị thị xã mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng thì Đảng ủy phường sẽ cử các quần chúng này dự học.

Sau đó, các chi bộ sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi quá trình công tác, cũng như nhận thức của họ về Đảng và chỉ làm hồ sơ kết nạp Đảng đối với những quần chúng đạt “độ chín” về mọi mặt. “Chúng tôi rất chú trọng thực hiện công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nghĩa là mỗi quần chúng muốn được kết nạp Đảng phải hội đủ các điều kiện theo quy định”, ông Trịnh Văn Mạnh Tưởng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Phó Ban Tổ chức Thị ủy Long Mỹ, cho rằng, xác định công tác tạo nguồn là khâu giữ vai trò quyết định trong phát triển đảng viên, nên Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Ngoài ra, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên.

Đồng thời, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Nhờ đó, từ năm 2020-2023, Đảng bộ thị xã kết nạp được 240 đảng viên mới; công tác kết nạp đảng viên ở thị xã hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của đảng bộ và chỉ tiêu cấp trên giao.

Huyện Phụng Hiệp cũng làm tốt công tác kết nạp đảng viên. Cụ thể, từ năm 2020-2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 369 đảng viên. Riêng năm 2023, kết nạp được 150 đảng viên, vượt 10 đảng viên so với chỉ tiêu được giao. Ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, cho biết, để thực hiện tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm, huyện chủ động có kế hoạch và tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, giao chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên; phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ở các khu dân cư. Chưa kể, huyện còn tổ chức tọa đàm “Tạo nguồn kết nạp đảng viên” nhằm trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp hiệu quả của công tác tạo nguồn kết nạp Đảng thời gian qua, làm cơ sở rút kinh nghiệm chung và triển khai, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp Đảng. Đặc biệt là, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét. Mặc dù vậy, công tác này hiện gặp phải không ít khó khăn. Bởi việc tạo nguồn phát triển đảng viên trong cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở ngày càng thu hẹp do thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, tinh giản biên chế.

Trong khi đó, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; lực lượng thanh niên trong độ tuổi lao động ở các địa phương chưa có việc làm ổn định, phải tìm kiếm việc làm ngoài địa phương nơi cư trú… Trước thực trạng trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy phải chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên, xác định lộ trình thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng tổ chức đảng và đảng viên trong việc tạo nguồn kết nạp Đảng.

Tập trung công tác điều tra, khảo sát, nắm chắc nguồn phát triển đảng viên theo từng nhóm địa bàn, đối tượng. Chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên từ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực; tăng cường công tác tạo nguồn phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân lao động, thành viên các hợp tác xã.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên và người lao động để nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, nhằm củng cố niềm tin của họ vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để có động cơ phấn đấu vào Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý phải đề cao vai trò, trách nhiệm của chi bộ và đảng viên trong công tác phát triển đảng viên. Định kỳ trong sinh hoạt chi bộ, rà soát, thảo luận đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Ngoài ra, tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự vững mạnh, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tập hợp quần chúng vào tổ chức.

Mặt khác, phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qua đó, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực trong học tập và lao động, có tinh thần trách nhiệm, có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng để bồi dưỡng và giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>