Phát triển đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp

14/02/2023 | 18:58 GMT+7

Công tác phát triển tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp đã được Ban chỉ đạo xây dựng - phát triển tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp (Ban chỉ đạo) quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả thời gian qua, tuy nhiên công tác này đang gặp phải không ít khó khăn, hạn chế.

Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh phát triển hơn 5.000 đoàn viên công đoàn tại Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú.

Qua khảo sát doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập tổ chức đảng và được sự đồng ý của Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập tại chi bộ tại doanh nghiệp, vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hậu Giang. Đây là nhiệm vụ thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo và thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ công ty có 6 đảng viên, chỉ định ông Lâm Hoàng Giáp, Chủ tịch Hội đồng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hậu Giang, làm Bí thư Chi bộ. Ông Lâm Hoàng Giáp thông tin, sau khi thành lập sẽ sớm xây dựng quy chế làm việc, xây dựng nghị quyết, chương trình công tác. Phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng nhằm ổn định tổ chức; tăng cường công tác quy hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên và phổ biến, động viên người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp…

Trước đó, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH JIA ZHI, đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Tính đến nay, Đảng bộ Khối có 97 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 35 tổ chức đảng loại hình doanh nghiệp.

Ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cho biết, thời gian qua, Ban chỉ đạo thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng. Đồng thời, tiến hành rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng tiến tới thành lập tổ chức đảng khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đặc biệt là Thường trực Ban chỉ đạo thăm, làm việc và khảo sát nắm tình hình đối với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nắm bắt thực trạng, tâm tư, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp và người lao động trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp.

Trong khi đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp năm qua đạt được kết quả rất ấn tượng. Ông Kiều Văn Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết, dấu ấn nổi bật năm qua là thành lập mới được 13 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, phát triển mới 16.176 đoàn viên công đoàn, trong đó có hơn 5.000 đoàn viên công đoàn tại Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú.

Có được kết quả này là do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, khảo sát các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị để triển khai thực hiện.

“Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt hiệu quả cao đã tác động tích cực vào các phong trào chung của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. Đồng thời, giúp chủ doanh nghiệp và công nhân lao động hiểu được vai trò, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn và lợi ích thiết thực khi vào tổ chức công đoàn, từ đó các hoạt động, các phong trào của công đoàn đều được lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ và thu hút được đông đảo người lao động tham gia”, ông Kiều Văn Thọ chia sẻ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban chỉ đạo nhìn nhận công tác phát triển tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp còn gặp phải không ít khó khăn, hạn chế. Theo ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, số lượng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập còn ít so với tổng số doanh nghiệp hiện đang hoạt động. Một vài nơi chủ doanh nghiệp còn thiếu tâm huyết với việc thành lập tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, dẫn đến khó khăn trong việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Mặt khác, chất lượng hoạt động của một vài tổ chức đảng trong doanh nghiệp vẫn còn hạn chế; việc phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng doanh nghiệp có lúc chưa chặt chẽ; chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề chưa đúng hướng dẫn.

Những hạn chế kể trên đòi hỏi Ban chỉ đạo phải nỗ lực hơn nữa trong hoạt động, để công tác phát triển tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp sẽ đạt được những bước tiến mới trong năm nay. Ông Tống Hoàng Khôi cho biết trong năm 2023, Ban chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chủ doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, phát huy vai trò của từng thành viên Ban chỉ đạo trong việc khảo sát, nắm tình hình để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khi đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Tiến hành khảo sát, nắm tình hình đối với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nắm bắt thực trạng, tâm tư, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp và người lao động trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp…

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo, nhấn mạnh thời gian tới, công tác tuyên truyền, vận động cần tiếp tục được đẩy mạnh để chủ doanh nghiệp thấy được vai trò, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc tuyên truyền, vận động cần theo phương châm “tự nguyện, thực chất và hiệu quả”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo có kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó quan tâm công tác rà soát nhu cầu thực tế và tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Kịp thời kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Đối với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>