Những điểm sáng của ngành nội vụ

18/01/2023 | 08:57 GMT+7

Năm 2022, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, ngành nội vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai thực hiện tốt trong năm 2022.

Theo ông Võ Thành Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, năm qua, ngành nội vụ tham mưu việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn theo quy định. Cụ thể, thực hiện giải thể phòng dân tộc và phòng y tế giao chức năng, nhiệm vụ các phòng này về văn phòng HĐND-UBND cấp huyện thực hiện và quản lý. Kết quả, đã giải thể 8 phòng y tế và 5 phòng dân tộc thuộc UBND cấp huyện. Tổ chức sáp nhập trung tâm văn hóa, thông tin - thể thao, đài truyền thanh và nhà thiếu nhi thành lập trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thanh cấp huyện tại 2 đơn vị. Đồng thời, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 06 ngày 2/12/2020 của Bộ Nội vụ “ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức” bằng việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 với hình thức mới và phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định của Trung ương, với số lượng chỉ tiêu biên chế cần tuyển dụng là 114 công chức, kết quả có 67 công chức trúng tuyển.

Chưa kể, công tác thi đua, khen thưởng trong năm qua được tổ chức ngày càng đi vào chiều sâu. Nổi bật là tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đưa tin tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, xây dựng nội dung chuyên đề về thi đua, khen thưởng.

Cũng theo ông Võ Thành Chính, công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm qua đã được triển khai thực hiện tốt. Theo đó, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong thực hiện; hướng tới xây dựng nền hành chính tỉnh Hậu Giang trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đặc biệt là tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2022, từ đó, lựa chọn những mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC có giá trị ứng dụng thực tiễn cao để hoàn thiện, triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh.

Điểm sáng thực hiện công tác CCHC trong năm qua phải kể đến huyện Châu Thành A. Nổi bật là địa phương này đã xây dựng 10/10 đơn vị bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo hướng hiện đại. Tại các bộ phận này đã bố trí 5 quầy giao dịch với các lĩnh vực: tư pháp, hộ tịch, công an, địa chính - xây dựng, văn hóa - xã hội.

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Thành A, cho biết bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo hướng hiện đại thống nhất 1 kiểu mẫu, được xây dựng, nâng cấp, sửa chữa quầy tiếp nhận và trả kết quả; mua sắm trang thiết bị và một số hạng mục phụ trợ khác như: máy tính, máy in, camera giám sát, máy bốc số điện tử, máy tra cứu thủ tục hành chính…

“Việc xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo hướng hiện đại đã đem lại hiệu quả rất thiết thực, tỷ lệ trả hồ sơ trước hẹn, đúng hẹn đạt trên 99%, hồ sơ trễ hẹn từng bước được kéo giảm đáng kể. Ngoài ra, còn hướng dẫn người dân tạo được hơn 15.000 tài khoản dịch vụ công trực tuyến, từ đó luôn được người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và đánh giá cao”, ông Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo ông Trần Anh Tuấn, để công tác CCHC được thực hiện đạt hiệu quả cao, huyện Châu Thành A chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, viên chức tinh thông, chuyên nghiệp, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm cao, tận tâm phục vụ Nhân dân; xác định nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định.

Chỉ đạo, theo dõi hoạt động của ngành nội vụ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá toàn ngành đã làm tốt công tác tham mưu, rà soát, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo chỉ đạo của Trung ương; xây dựng kế hoạch giao biên chế gắn với lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026. Công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước chuẩn hóa, trình độ nguồn nhân lực của tỉnh được nâng lên, góp phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.     

Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng công chức, viên chức được quan tâm đổi mới về hình thức thi và mang lại hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương và quy định của Trung ương. Công tác CCHC được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác CCHC, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử trong cơ quan hành chính được thực hiện tốt. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, các phong trào ngày càng thiết thực đi vào thực tế phát triển của địa phương, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp.

Năm 2023, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu ngành nội vụ thực hiện nhiệm vụ với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” nhằm tạo sự thay đổi và chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của ngành. Về nhiệm vụ cụ thể, ngành nội vụ cần chủ động tham mưu trong công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo quy định. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm; điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đảm bảo phù hợp. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan sớm hoàn chỉnh Đề án Đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, chủ động kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giải quyết nghỉ hưu, nghỉ việc cho kịp thời. Đồng thời, phải thực hiện rà soát và xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2023 theo quy định. Rà soát chặt chẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, tránh tình trạng quy hoạch đào tạo không theo vị trí việc làm như thời gian qua. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, để làm sao thu hút được đội ngũ người tài giỏi về làm việc, cống hiến cho tỉnh nhà. Cần chú trọng tuyên truyền, kiểm tra công tác CCHC, đặc biệt quan tâm đến các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, phấn đấu chỉ số CCHC phải nằm trong nhóm 30 tỉnh đứng đầu của cả nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành nội vụ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ. Cần nghiêm túc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, nêu cao tinh thần gương mẫu trong việc kiểm tra CCHC, công vụ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Đồng thời, có giải pháp khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong tham mưu đôi lúc chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, chậm tiến độ, thời gian; việc sắp xếp, tổ chức bộ máy được thực hiện tốt, tuy nhiên trong công tác sơ, tổng kết chưa được thường xuyên, thiếu kịp thời…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>