Nhiều điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

21/10/2022 | 08:15 GMT+7

Qua làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang về kết quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo năm 2022, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai đồng bộ, khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đó chính là nền tảng vững chắc để tỉnh gặt hái nhiều thành quả phát triển ấn tượng thời gian qua.

Một hội nghị tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer.

Nhiều kết quả ấn tượng

Thông tin kết quả thực hiện với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Việc triển khai, cụ thể hóa thực hiện nhanh hơn so với trước đây, nội dung sát thực tế, đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022-2023 và các văn bản có liên quan trong toàn Đảng bộ bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và học tập qua video, kết quả có 99,5% cán bộ, đảng viên học tập quán triệt.

Cũng theo ông Lê Công Lý, Tỉnh ủy còn chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền chú trọng việc học tập và làm theo gương Bác bằng việc làm cụ thể, hành động thiết thực, nhất là nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của cán bộ, đảng viên, kế hoạch học tập làm theo của đoàn viên, hội viên. Kết quả, năm 2021, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng 688 cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác, tăng 120 mô hình so với năm 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng rất quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cụ thể, đã xây dựng gần 1.900 cộng tác viên 35 các cấp; hàng năm, tổ chức tập huấn cho đội ngũ lực lượng cộng tác viên về kỹ năng và nghiệp vụ đấu tranh trên không gian mạng, tập huấn viết tin, bài đấu tranh, phản bác trên không gian mạng. Đồng thời, xây dựng các trang, nhóm mạng xã hội trong lực lượng 35 các cấp từ tỉnh đến cơ sở và phối hợp 56 trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh, đăng tải chia sẻ các tin, bài, video bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ông Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên đoàn công tác, đánh giá Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo rất kịp thời việc triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng, khi Trung ương có văn bản chỉ đạo nào thì Tỉnh ủy nhanh chóng triển khai thực hiện. Hình thức tổ chức rất đa dạng, vừa kết hợp giữa phương thức truyền thống (thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên) với trực tuyến, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin. Hậu Giang còn tổ chức các hội thi tìm hiểu chương trình, nghị quyết của tỉnh, trong đó chú trọng hình thức sân khấu hóa, tạo sự lan tỏa nhanh hơn nội dung cần tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ông Đặng Mạnh Trung cũng rất ấn tượng khi Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học: “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, đánh giá thực trạng, tổng kết lý luận và thực tiễn trong việc triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, Hậu Giang cũng đã xây dựng được nhiều mô hình học tập và làm theo gương  Bác thiết thực, đặc biệt là từ cơ sở, trong đó có nhiều mô hình trong đồng bào dân tộc, tôn giáo như: huyện Vị Thủy với mô hình “Tôn giáo đồng hành với công tác giảm nghèo bền vững”; huyện Phụng Hiệp với mô hình “Tôn giáo bảo vệ môi trường gắn với giảm nghèo bền vững”; huyện Long Mỹ với mô hình “đoàn kết 3 dân tộc: Kinh - Hoa - Khmer”…

Trong khi đó, ông Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao khi Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang nhiều lần trực tiếp triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ được tỉnh thực hiện khách quan, đúng nguyên tắc, đảm bảo dân chủ, qua đó tạo được sự đồng thuận, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện đường cao tốc     

Trao đổi làm rõ thêm các kết quả đạt được với đoàn công tác, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh Tỉnh ủy Hậu Giang rất quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, từ đó đã tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và người dân. Nhờ vậy mà trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng, khiếu kiện đông người. Đặc biệt là nhờ sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nên tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm nay đạt 14,74%, xếp thứ 5 cả nước; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện…

Ông Trần Văn Huyến cho biết thêm, hiện nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai sâu rộng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gắn với phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững. Song song đó, đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng đường cao tốc, từ đó để bà con đồng lòng, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao các kết quả mà Hậu Giang đã đạt được. Trong đó, Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đáng ghi nhận là tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ rất cao như: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt tỷ lệ 99,05%; Kết luận 01 của Bộ Chính trị đạt 99,5%...

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như: tổ chức thi viết và sân khấu hóa; lồng ghép các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ hội đoàn thể, tổ nhân dân tự quản, qua group zalo, mạng nội bộ; trên đài truyền hình, phát thanh, báo, bản tin, trang tin điện tử...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng và thực hiện thường xuyên; tỉnh đã xây dựng chuyên đề “Học tập làm theo của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”.

Đặc biệt là toàn tỉnh nghiêm túc tổ chức đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa”, nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua hoạt động này giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tình hình hiện nay đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tuyên giáo, đòi hỏi việc thực hiện các mặt công tác này phải không ngừng đổi mới, ngày càng nâng cao về chất lượng. Từ thực tế đó, ông Phan Xuân Thủy đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhanh chóng khắc phục tình trạng “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương, chưa tự giác cao trong nhận diện và khắc phục biểu hiện suy thoái”.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; đưa công tác tuyên truyền về nội dung Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hàng năm đi vào chiều sâu. Trong đó, chú trọng nhân rộng, nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa gương người tốt việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo và noi gương Bác.

Ông Phan Xuân Thủy cũng lưu ý tỉnh Hậu Giang tiếp tục tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng tổng kết công tác tuyên giáo, đánh giá đúng những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo; tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà…

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>