Nhiệm kỳ thành công !

24/08/2022 | 18:41 GMT+7

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ 2 thuộc Đảng ủy cơ sở Phòng Hậu cần Công an tỉnh thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu đề ra. Đây được xem là nhiệm kỳ rất thành công của chi bộ.

Chi bộ 2 tổ chức lấy ý kiến về nhân sự, đóng góp văn kiện chuẩn bị đại hội.

Nhiều kết quả nổi bật

Cụ thể, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tiếp nhận và quản lý tốt các nguồn kinh phí của Bộ Công an và UBND tỉnh cấp cho Công an tỉnh để phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng; đồng thời, đơn vị đã tham mưu, đề xuất cân đối, thanh chi quyết toán các nguồn kinh phí đúng quy định. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn kinh phí được cấp, không để thất thoát, lãng phí.

Công tác quản lý tài sản và trang cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác, đảm bảo phục vụ tốt bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết các vụ việc phức tạp và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, Chi bộ còn đề xuất mua sắm, cấp phát và nâng cấp thiết bị, vật tư, phương tiện cho các đơn vị nhằm bảo đảm phục vụ công tác và chiến đấu.

“Trong công tác trang cấp, chúng tôi luôn chú trọng, đảm bảo theo đúng yêu cầu thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, ưu tiên cho lực lượng chiến đấu và công an các địa phương, nhất là công an cấp xã. Hàng năm, chúng tôi còn chủ động đề xuất cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm kê tài sản để kịp thời chấn chỉnh quản lý tài sản, đồng thời làm tốt công tác quản lý kho đảm bảo an toàn và bí mật”, trung tá Nguyễn Thành Thơ, Bí thư Chi bộ 2, Phó trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh, cho biết.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Chi bộ còn đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phong cách, tác phong, xây dựng lề lối làm việc một cách khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm. Phát huy linh hoạt, chủ động trong điều hành. Thực hiện nhất quán quan điểm Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Cụ thể, nhiệm kỳ qua, Chi bộ tổ chức 6 cuộc kiểm tra về việc thực hiện: Quy định số 22, ngày 28/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức, trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ… “Nhờ làm tốt nên nhiệm kỳ qua, Chi bộ không có đảng viên vi phạm phải kỷ luật, cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh”, trung tá Thơ cho biết thêm.

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Được chọn là đơn vị điểm của Công an tỉnh trong việc tổ chức đại đội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ 2 tập trung chuẩn bị các mặt một cách chu đáo, bài bản, đúng quy định, quyết tâm tổ chức thành công đại hội này.

Trung tá Thơ thông tin, điểm thuận lợi của đơn vị trong chuẩn bị Đại hội lần này là tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm của toàn cán bộ, đảng viên trong thực hiện. Đó là công tác xây dựng đề án nhân sự được Chi bộ đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ, minh bạch, khách quan trước khi đi đến thống nhất lựa chọn giới thiệu ứng cử, đồng thời được sự phê duyệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Qua đó, đã tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Còn công tác chuẩn bị văn kiện cũng đã được chi bộ thực hiện kỹ lưỡng, bài bản, đúng hướng dẫn của cấp trên. Các nội dung của văn kiện được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn đảng viên. Nhờ vậy mà nội dung văn kiện thể hiện đầy đủ về số liệu; đánh giá đúng kết quả đạt được, khó khăn, thuận lợi còn gặp phải của nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với tình hình, nhiệm vụ thực tế của đơn vị trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ 2 đề ra 9 chỉ tiêu. Cụ thể, đảm bảo cân đối các nguồn kinh phí phục vụ công tác thường xuyên và đột xuất của Công an tỉnh. Thu, chi quyết toán đảm bảo theo đúng quy định; hàng năm, có kế hoạch thực hiện hướng dẫn kiểm tra công tác tài chính, tài sản công an các đơn vị, địa phương; tổ chức tiếp nhận và cấp phát kịp thời trang thiết bị nghiệp vụ, vật tư kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân trang cho công an các đơn vị, địa phương. Đảm bảo quản lý tài sản, nhà kho tuyệt đối an toàn; đảm bảo trình tự, thủ tục mua sắm, cấp phát tài sản theo quy định...

Thượng tá Nguyễn Thanh Tràng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hậu cần yêu cầu, để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Chi bộ 2 cần tham mưu kịp thời cho Đảng ủy cơ sở Phòng Hậu cần, Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh cân đối, phân bổ dự toán các nguồn kinh phí hàng năm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương, trọng tâm ưu tiên cho đơn vị lực lượng chiến đấu và cơ sở. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công an đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả đúng mục đích các nguồn kinh phí được cấp, không để thất thoát lãng phí, thực hành tiết kiệm kinh phí thường xuyên, đảm bảo thu phí, lệ phí đạt theo chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra cũng phải đảm bảo phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ đáp ứng cơ bản yêu cầu công tác thường xuyên và đột xuất; lập kế hoạch kiểm tra tài sản công an các đơn vị, địa phương đề xuất lãnh đạo Phòng tham mưu cho Ban Giám đốc thanh lý tài sản. Có kế hoạch mua sắm, trang cấp các loại thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác chiến đấu. Đảm bảo quản lý tài sản, nhà kho tuyệt đối an toàn, công tác tiếp nhận, vận chuyển và cấp phát hàng hóa, quân trang thực hiện trên nguyên tắc “3 an toàn” (về người, phương tiện và hàng hóa).

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác; tuyên truyền giới thiệu nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức bảo quản, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, điện thoại. Quan tâm đề xuất các chế độ chính sách nhằm động viên cán bộ, đảng viên an tâm công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>