Kiểm tra, giám sát góp phần vào thành công của công tác xây dựng Đảng

19/07/2023 | 08:30 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Đào Văn Nhãn (ảnh), Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, khi thông tin về những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

- Theo ông Đào Văn Nhãn, những kết quả tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có sự đóng góp rất quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Cụ thể, những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay ra sao, thưa ông ?

- Kết quả nổi bật thể hiện qua việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đồng bộ các quy chế, quy định, quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách khoa học, kịp thời, nhất là chương trình tổ chức thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật đối với chi bộ; quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Công tác kiểm tra, giám sát không ngừng đổi mới, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, với 3 điểm mới tích cực: Nội dung công tác kiểm tra, giám sát trọng tâm, trọng điểm, đối tượng kiểm tra đa dạng, đại diện nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm; thành phần đoàn kiểm tra tinh, gọn, quy định rõ và rút ngắn thời gian kiểm tra thực tế; kết luận kiểm tra, giám sát cụ thể, rõ ràng về ưu điểm, hạn chế trách nhiệm và yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục, rõ người, rõ việc, có tiến độ và giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện.

Chương trình thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Tỉnh ủy đề ra chỉ tiêu số 02 về công tác kiểm tra “Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm tra” tạo được chuyển biến tích cực trong cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, có 5.751 lượt chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện 10.178 cuộc.

Việc thực hiện chỉ tiêu này mang lại hiệu quả thực chất, kịp thời phát hiện những biểu hiện vi phạm của đảng viên từ sớm, từ xa để cảnh báo, phòng ngừa những hạn chế, khuyết điểm từ lúc mới manh nha, góp phần làm giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm. Cụ thể, so cùng kỳ, giảm 69 đảng viên và 4 tổ chức đảng.

Thưa ông, trong kết quả nổi bật đó, có sự đóng góp không nhỏ của ủy ban kiểm tra các cấp ?

- Có thể thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Kịp thời phát hiện, làm rõ, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, đã khẳng định quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Vai trò tham mưu của ủy ban kiểm tra cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngày càng chất lượng, hiệu quả. Nổi bật là ban hành “Sổ tay nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Việc ban hành Sổ tay nhằm tạo sự thống nhất, thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tiếp cận nhanh nhất những nội dung cơ bản về các quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát; trong việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời, giúp chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định.

Từ kết quả đáng ghi nhận trong nửa nhiệm kỳ qua, có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công tác kiểm tra, giám sát, thưa ông ?

- Qua những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, nhất là sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực, chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát được đổi mới cả nội dung, hình thức. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thường trực cấp ủy thường xuyên làm việc với ủy ban kiểm tra để nắm tình hình, chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm xây dựng kiện toàn ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho ủy ban kiểm tra hoạt động.

Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm luôn bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngày càng chặt chẽ, trách nhiệm. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Thưa ông, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đòi hỏi phải tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào ?

- Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến rõ rét về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm.

Đồng thời, xử lý dứt điểm trường hợp cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong dư luận xã hội và Nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Xin cảm ơn ông !

M.NGHĨA - GI.NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>