Khắc phục ngay tình trạng né tránh trách nhiệm, sợ sai, làm việc “cầm chừng”

17/07/2023 | 08:02 GMT+7

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Hậu Giang vừa được ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong 18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2023, đến nay có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 9 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch; kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, đạt 14,21%, đứng đầu cả nước.

Kinh tế - xã hội nhiều điểm sáng

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến nay Hậu Giang có 2 quý liên tiếp trong năm 2023 (quý I, II) có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ nhất cả nước, 3 khu vực đều tăng, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng đạt rất cao 34,97%. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công một số hoạt động, sự kiện lớn như công tác bầu cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2023-2025; tuần lễ Chuyển đổi và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Mekong delta 2023, Tuần lễ NASA Việt Nam tại Hậu Giang,…

Môi trường đầu tư, các chỉ số của tỉnh tiếp tục được cải thiện nhiều. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết, xử lý các vấn đề về đất đai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn; chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, đặc biệt là 2 tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,… được chú trọng. Lĩnh vực y tế, giáo dục được các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm; vừa qua tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định, đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn xã hội các sự kiện của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những kết quả trên xuất phát từ công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên. Tỉnh đã thành lập các ban chỉ đạo hoặc tổ công tác để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện.

Đặc biệt, tỉnh chủ trương lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư - kinh doanh được 50%. Đồng thời, phát động đồng loạt các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực để tạo động lực, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao và lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Nhận diện khó khăn - đề ra giải pháp

Cũng theo ông Đồng Văn Thanh, ngoài những thành tựu đạt được, kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là tình trạng một số doanh nghiệp đầu tư bất động sản, sản xuất da giày, may mặc, nông, thủy sản… đầu ra gặp khó khăn. Nguồn thu nội địa và tổng vốn đầu tư toàn xã hội chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chính sách ở một số lĩnh vực còn yếu, chưa hiệu quả. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa thực sự nghiêm túc,… Đối với những tình huống khó khăn, phức tạp chậm đề xuất tháo gỡ, còn đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, không dám làm.

Trên cơ sở nhận diện những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội nhằm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh, phấn đấu hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Qua đó, tập trung tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh; thường xuyên kiểm tra tiến độ và tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm và những nội dung bổ sung mới của UBND tỉnh.

Về phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế năm 2023 đạt tối thiểu 95%. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm theo danh mục đã được UBND tỉnh ban hành.

Huy động nguồn lực (vốn, nhân lực, cơ chế) cho đầu tư phát triển, nhất là hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục để thành lập 2 khu công nghiệp vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Khu công nghiệp Sông Hậu 2, Khu công nghiệp Đông Phú 2), phấn đấu khởi công trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, tỉnh sẽ chủ động trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư; tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, sớm hiện thực hóa tối đa các dự án đã cam kết đầu tư.

Đối với quốc phòng - an ninh, sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2023 thành công, an toàn, tiết kiệm. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật.

Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Giải quyết tốt việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Phối hợp MTTQ thực hiện công trình xây dựng hơn 1.000 căn nhà tình thương.

Đặc biệt, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm, tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc “cầm chừng” trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế  - xã hội đã đề ra.

Đ.BẢO lược ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>