Huyện Long Mỹ: Thi hành kỷ luật 6 đảng viên

20/10/2022 | 11:07 GMT+7

(HG) - Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm của cấp ủy; thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữ ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng và cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động nắm tình hình, thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; kịp thời phát hiện các ưu điểm, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên để phát huy và chấn chỉnh.

9 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cấp ủy cơ sở và chi bộ đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên (tăng 1 đảng viên so với cùng kỳ) với các hình thức khiển trách 3, cảnh cáo 2 và khai trừ 1. Nội dung vi phạm chủ yếu về nguyên tắc tập trung dân chủ; những điều đảng viên không được làm; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã tiến hành giải quyết tố cáo đối với 3 đảng viên là cấp ủy viên. Qua giải quyết tố cáo, có 2 đảng viên phải bị xem xét thi hành kỷ luật, 1 đảng viên kiểm điểm rút kinh nghiệm.

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY LONG MỸ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>