Huyện Long Mỹ: Năm cơ sở đảng và 10 đảng viên nhận giấy khen vì đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

29/11/2022 | 09:28 GMT+7

(HG) - Huyện ủy Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mười năm qua, Huyện ủy Long Mỹ đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang các cấp thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Ngoài ra, còn tuyên truyền, giáo dục pháp luật được 8.776 lượt dân quân tự vệ và dự bị động viên; hơn 11.040 lượt Nhân dân tham gia góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Long Mỹ sẽ tiếp tục quán triệt và nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Thường trực Huyện ủy Long Mỹ đã tặng giấy khen cho 5 cơ sở đảng và 10 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>