Huyện Châu Thành: Tiến hành phổ biến 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế khi giải quyết thủ tục hành chính

22/02/2023 | 09:52 GMT+7

(HG) - Để kịp thời hướng dẫn, tạo thuận lợi cho công dân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự khi hiện nay, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn hiệu lực pháp lý, UBND huyện Châu Thành đã có công văn đề nghị lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự sau ngày 31-12-2022.

Cụ thể 7 phương thức đó là: Công dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử làm giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú của công dân; sử dụng thiết bị đọc mã QR trên thẻ căn cước công dân có gắn chíp; sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ căn cước công dân; công dân thực hiện tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; công dân sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử; sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú; sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>