Huyện Châu Thành A: Quan tâm thực hiện “hậu kiểm” trong công tác kiểm tra, giám sát

27/01/2023 | 08:15 GMT+7

(HG) - Đó là nội dung trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng và 3 cán bộ Huyện ủy quản lý; giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng và 4 cán bộ Huyện ủy quản lý.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giám sát các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, việc xây dựng kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi nhận được thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công làm trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải công tâm, khách quan, dân chủ, thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát phải chấp hành nghiêm túc, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện cho các đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH A

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>