Huyện Châu Thành A: Đảng viên bị kỷ luật giảm so cùng kỳ

28/07/2023 | 09:56 GMT+7

(HG) - Đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của huyện Châu Thành A đã tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Theo đó, cấp ủy các cấp kiểm tra 11 tổ chức đảng và 372 đảng viên, giám sát 7 tổ chức đảng và 11 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra 22 tổ chức đảng và 4 đảng viên, giám sát 4 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp xử lý kỷ luật 4 đảng viên với hình thức khiển trách 3, khai trừ 1, giảm 5 đảng viên so cùng kỳ. Nội dung vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục, thời gian quy định; chưa gương mẫu trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện đạt được kết quả trên, UBKT các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Từ đó, nâng cao được ý thức, trách nhiệm của từng tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

UBKT HUYỆN ỦY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>